Κάνει τη διδασκαλία
ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Με το arxaia.gr
Και όλα αυτά σε ένα μαγευτικό διδακτικό περιβάλλον.
Ο κωδικός χρήσης του arxaia.gr ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και κοστίζει

20,16 Ευρώ + ΦΠΑ
25 €
Με τον ίδιο κωδικό μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι οι φιλόλογοι ενός σχολείου εφόσον τον χρησιμοποιούν διαδοχικά.
Για τη χρήση του arxaia.gr μέσα στην τάξη